Lastutus

Lastutuksella saadaan ohjelmoitua moottoriin lisää tehoa ja vääntöä. Lastutus suoritetaan liodb portista tai ecu irrottamalla ja pöydällä ohjelmoituna.